Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego ze zdrową żywnością
BIOBRAIN Whole Foods Shop - obowiązujący od 26.04.2015

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na odległość poprzez stronę internetową sklepu BIOBRAIN – Whole Foods Shop: www.biobrain.pl oraz wszystkich jego podstron.

2. Do korzystania z usług www.biobrain.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta pocztowego oraz numeru telefonu, których podanie będzie obowiązkowe do właściwego przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia.

3. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer,  Opera, Mozifla Firefox lub Safari – jednocześnie dbając o komfort korzystania ze strony, dziękujemy za zgłaszanie ewentualnych zaobserwowanych błędów na adres sklep@biobrain.pl, co pozwoli nam na ich szybkie usunięcie.

4. Sklep przystosowany jest również do pracy na urządzeniach mobilnych.

II. SPRZEDAWCA

Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.biobrain.pl jest firma: THEBRAIN GROUP s.c. | al. 3-go Maja 7 | 00-401 Warszawa | NIP 7010213959 | REGON 142142023 | BANK ING: 53 1050 1012 1000 0090 9544 1136

III. KLIENT - ZAMAWIAJĄCY

1. Klient składający zamówienie zwany jest w dalszej części regulaminu Zamawiającym.

2. Zamawiającym w sklepie internetowym www.biobrain.pl może być tylko osoba fizyczna pełnoletnia i posiadająca nieograniczone niczym prawo do podejmowania czynności cywilno-prawnych lub prawna.

3. Osoby które nie ukończyły 18-tego roku życia lub podające fałszywe dane, celem dokonania zakupu mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności w ramach obowiązującego prawa.

4. Osoby niepełnoletnie zapraszamy do zakupów w sklepie stacjonarnym.

IV. ZAKUPY W BIOBRAIN.PL

1. BIOBRAIN – Whole Foods Shop prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.biobrain.pl jak również w formie stacjonarnej w sklepie zlokalizowanym na Al. 3-go Maja 7 w Warszawie.

2. Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu www.biobrain.pl lub telefonicznie, realizowane są na terenie całego kraju oraz na specjalne życzenie Klienta poza nim, na podstawie indywidualnie ustalonych warunków.

3. Ceny produktów podane na stronie www.biobrain.pl i jej podstronach są cenami brutto (z należnym podatkiem VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

4. W sklepie www.biobrain.pl i jego podstronach obowiązują ceny produktów wskazane na jego stronach internetowych z uwzględnieniem aktualnych promocji ogólnych i indywidualnych. 

5. Ceny podane na stronie www.biobrain.pl i jej podstronach mogą się różnić od cen produktów oferowanych w sklepie stacjonarnym BIOBRAIN – Whole Foods Shop.

6. Stosowane w sklepie rabaty ogólne oraz indywidualne i promocje - sumują się.

V. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sklep www.biobrain.pl zobowiązuje się przenieść na zamawiającego prawo własności do zakupionego produktu/ów i wydać mu go drogą wysyłki lub przy odbiorze osobistym, a zamawiający zobowiązuje się ów produkt/y odebrać i zapłacić www.biobrain.pl ustaloną cenę.

2. Zamawiający chcący dokonać zakupu w sklepie www.biobrain.pl, celem dokończenia realizacji zamówienia proszony jest o podanie niezbędnych danych:

   2.1 Wybór sposobu odbioru/dostawy.

   2.2 Dane do wysyłki (dokładny adres).

   2.3 Wybór formy płatności: pobranie, przelew (w tym płatności przy odbiorze osobistym).

   2.4 Telefon kontaktowy.

   2.5 Adres e-mail na który będzie wysłane potwierdzenie zamówienia.

   2.6 Ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (brak danych do faktury wiąże się jednoznacznie z wystawieniem przez sklep www.biobrain.pl paragonu – potwierdzające sprzedaż towarów)

3. Zamówienia można złożyć:

   3.1 Poprzez zamówienie złożone na stronie www.biobrain.pl. Dodając wybrane przez siebie produkty do koszyka a następnie zatwierdzając pozycje znajdujące się w koszyku do realizacji.

   3.2 Telefonicznie dzwoniąc pod numer: +48 500 610 331

   3.3 Mailowo: sklep@biobrain.pl

4. Zamówienia telefonicznie można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-19:00.

5. Zamówienia mailowe i online dokonywane za pośrednictwem sklepu www.biobrain.pl można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

6. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia (podając dane wymienione w punkcie V.2 - PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ)

7. Minimalna wartość zamówienia realizowanego przez www.biobrain.pl jest określona w zakładce Płatności i Dostawy.

8. Zamawiający posiadający adres e-mail są informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

9. Zamawiający posiadający nr telefonu są informowani o statusie zamówienia poprzez sms.

10. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

11. BIOBRAIN - Whole Foods Shop zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości wynikających np. z podejrzenia podania fałszywych danych; osoba zamawiająca pozostaje niepełnoletnia; brak osiągnięcia minimalnej kwoty zamówienia).

12. Zamawiający wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 2 dni roboczych dokonać przelewu na dane, w punkcie II – SPRZEDAWCA powyższego regulaminu, podając w tytule przelewu: numer zamówienia wysłany na podany w zamówieniu adres e-mailowy lub sms.

13. Sklep www.biobrain.pl zastrzega sobie prawo do każdorazowego dodatkowego potwierdzenia zamówienia u Zamawiającego drogą telefoniczną.

14. Zamawiający ma prawo dokonać zmian w złożonym zamówieniu, pod warunkiem, że nie zostało ono już, co najmniej, przygotowane do nadania.

15. Zmian można dokonać telefonicznie lub mailowo.

16. Każda zmiana pociąga za sobą możliwą zmianę ostatecznych warunków realizacji, w tym finansowych, o czym Klient zostanie poinformowany w osobnym mailu.

17. Celem sfinalizowania realizacji zamawiający musi potwierdzić ostateczne warunki realizacji.

VI. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA:

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.) jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym, zamawiającemu dokonującemu zamówienia nie związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu zawartej na odległość, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia wysłanego na adres sklep@biobrain.pl lub drogą pocztową na adres sklepu, ewentualnie w drodze uzgodnienia telefonicznego ze Sprzedawcą.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 14 dni od momentu odebrania towaru (znaczenie ma data wysłania oświadczenia). Pod warunkiem, że towar nie nosi oznak użytkowania.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uznana za nieważną a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zamawiający ma obowiązek zwrócić zakupione/y towar najszybciej jak to jest możliwe jednak nie później niż w ciągu 14 dni, zaś sklep www.biobrain.pl niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego towaru, dokonuje na rzecz Zamawiającego zwrotu środków pieniężnych równych cenie towaru wraz kosztem przesyłki jeżeli był poniesiony przez Zamawiającego. Zwrot środków pieniężnych następuje na rachunek bankowy podany przez Kupującego albo w drodze przekazu pocztowego, wysłanego na adres wskazany w zamówieniu. Sklep www.biobrain.pl nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

5. UWAGA. W myśl art. 10 ust. 3 ustaw z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zamawiającemu w wypadkach m.in.:

   5.1 Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą zamawiającego, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

   5.2 Świadczeń o właściwościach określonych przez zamawiającego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

   5.3 Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin do spożycia.

6. Sklep www.biobrain.pl przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

VII. BRAK TOWARU NA STANIE

1. W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z nim wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

2. Opcjonalnie pracownik sklepu www.biobrain.pl zaproponuje Zamawiającemu produkt alternatywny lub realizację zamówienia bez brakującego produktu, co przyśpieszy termin realizacji zamówienia.

3. Zamawiający ma prawo wybrać wariant realizacji zamówienia, w tym zrezygnować z niego w całości lub części, bez ponoszenia żadnych kosztów.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Każdy towar wysyłamy w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki, w ramach możliwości produkty będą dostarczane w czasie krótszym, ewentualne wydłużenie terminu dostawy, będzie każdorazowo komunikowane Zamawiającemu i będzie realizowane za jego wiedzą i zgodą.

2. Czas dostawy może być uzależniony od dostępności danego produktu na stanie lub wybranej formy dostawy.

3. Zamawiający będzie każdorazowo powiadamiany o terminie dostawy, drogą mailową lub poprzez sms.

4. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – jednocześnie prosimy o niezwłoczne zgłaszanie nam wszelkich wad i uszkodzeń, co na pewno przyśpieszy i usprawni proces reklamacji.

5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego "odbioru na miejscu", jest on informowan mailowo i telefonicznie, bądź poprzez sms o przygotowaniu przez www.biobrain.pl zamówionego towaru oraz możliwości jego odbioru.

IX. WYSYŁKA W BIOBRAIN.PL

1. Zamówienia wysyłkowe realizujemy już od 30 zł brutto.

2. Zamówienia z odbiorem własnym w naszym sklepie stacjonarnym realizujemy od dowolnej kwoty.

3. Bezpłatną wysyłkę realizujemy powyżej 200 zł brutto.UWAGA. Nie obowiązuje przy zamówieniach, o wadze łącznej powyżej 30g. Koszt dostawy według cennika.

4. Przesyłki płatne i bezpłatne realizujemy:

   4.1 Kurierem UPS Polska | Kurierem InPost

         4.1.1. Koszt standardowej przesyłki wynosi 17-19,50 zł brutto.  Dotyczy zamówień o wadze łącznej do 30 kg. W przypadku zamówień ciężkich i pozagabarytowych koszt wyliczany jest indywidualnie i doliczany do wartości zamówienia, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostaw.

         4.1.2 Dodatkowa opłata przy płatności: Za pobraniem + 4 zł

   4.2 Za pośrednictwem Paczkomatów INPOST

         4.2.1. Koszt standardowej przesyłki wynosi 10 zł brutto. W przypadku przesyłek ważących do 25 kg i mieszczących się w przedziale gabararytowym 41x38x64.

         4.2.2 Dodatkowa opłata przy płatności: Za pobraniem + 2% wartości zamówienia.

5. Zamawiający każdorazowo jest informowany o ostatecznych kosztach dostawy.

X. DOSTAWY PRZY WYKORZYSTANIU FIRMY KURIERSKIEJ UPS | INPOST

1. Kurier może wydać zamawianą przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Zamawiającego.

2. Sklep www.biobrain.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.

3. Sklep www.biobrain.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia nie doręczone, których doręczenie nie było możliwe ze względu na niedostępność Zamawiającego pod wskazanym przez niego adresem, pomimo kilkukrotnej próby doręczenia podjętej przez Kuriera.

   3.1 Przy pierwszej nieobecności Kurier pozostawia awizo

   3.2 Kurier podejmuje kolejne próby dostarczenia

   3.3 W przypadku niepowodzenia, zamówienie zostaje zwrócone do sklepu www.biobrain.pl

4. Istnieje możliwość ponownego nadania przesyłki, na życzenie Klienta. W takim wypadku Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami wysyłki, zgodnie z cennikiem, chyba że będzie możliwość jednoznacznego stwierdzenia iż niedostarczenie zamówienia w pierwszych próbach wynikało z wyłączonej winy firmy kurierskiej.

XI. PŁATNOŚĆ W BIOBRAIN.PL

Płatności za zamówione produkty można realizować poprzez:

1. Przelew na konto bankowe – przedpłata – dane poniżej

2. Przelew na konto bankowe za pośrednictwem  platformy dotpay - przedpłata

3. Gotówką przy odbiorze – za pobraniem

4. Gotówką przy odbiorze – odbiór własny w sklepie

5. Dane do przelewu:

THEBRAIN GROUP s.c.
Al. 3-go Maja 7
00-401 Warszawa
BANKI ING: 53 1050 1012 1000 0090 9544 1136

6. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

7. W przypadku płatności na zasadzie przedpłaty, zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie sklepu.

XII. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Jeśli przesłany towar nie odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego lub Zamawiający stwierdzi jego wady www.biobrain.pl zwróci zapłacone za niego pieniądze lub wymieni produkt na życzenie Zamawiającego.

2. Reklamacje należy kierować na adres mailowy: sklep@biobrain.pl lub adres stacjonarny sklepu.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić:

   3.1 rodzaj wady (usterki),

   3.2 roszczenie – czego oczekuje Zamawiający

   3.3 dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź

4. Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie maksymalnym 14 dni;

5.  Wszystkie reklamację i zwroty aby mogły być uwzględnione muszą być potwierdzone zachowanym paragonem zakupu.

6. Towary zwracane z powodu niespełniania wymogów Zamawiającego muszą posiadać oryginalne nienaruszone opakowanie.

7. www.biobrain.pl dołoży wszelkich starań by ewentualne reklamacje i zwroty przebiegały szybko i bez zbędnych obciążeń.

XIII. BONY UPOMINKOWE 

1. Szczegółowy regulamin dotyczący zasad wydawania i korzystania z Bonów upominkowych BIOBRAIN Whole Foods Shop dostępny w regulaminie Bonów upominkowych.

XIV. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest THEBRAIN GROUP s.c. Al. 3-go Maja 7, 00-401 Warszawa, NIP: 7010213959, REGON: 14214203
 2. THEBRAIN GROUP przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 3. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez THEBRAIN GROUP zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu www.biobrain.pl 
 4. Zbiory danych osobowych zostały zgłoszone do Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
 5. Dane Użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem/Klientem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika, do dopasowania treści strony do preferencji Użytkownika/Klientami, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i remarketing.
 6. Dane Użytkownika/Klienta gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie XIV, 5 to: imię, nazwisko (nazwa podmiotu kupującego), adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego. 
 7. W celu realizacji zamówień, Administrator udostępnia firmom i osobom realizującym, dowolny z etapów zamówienia (np. firma kurierska) dane osobowe Użytkownika/Klienta. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do realizacji zamówienia. 
 8. W celu dokonania przez Użytkownika/Klienta płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe użytkownika są przekazywane firmie Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków świadczącej usługę płatności online. 
 9. Dane Użytkowników/Klientów mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Administratora, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności. 
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników/Klientów w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji Użytkownika, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług, jak również marketing wewnętrzny THEBRAIN GROUP jest tzw. uzasadniony interes administratora.
 11. Zamawiający przekazują swoje dane osobowe www.biobrain.pl w sposób dobrowolny
 12. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 13. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 14. Dane osobowe są przetwarzane przez  sklep w zakresie określonym przy wyrażeniu zgody przez Kupującego lub osób zainteresowanych ofertą.
 15. W przypadku zaznaczenia tylko opcji akceptacji Regulaminu, przekazane dane osobowe będą użyte w celu realizacji transakcji handlowej, wewnętrznych analiz działalności sklepu, obsługi ewentualnego postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń.
 16. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną lub dodania swojego adresu e-mail do biuletynu informacyjnego (tzw. Newsletter), dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych produktów dostępnych w sklepie, takich jak: wysyłanie informacji o nowościach produktowych, aktualnych promocjach, informacji o produktach, informacji dotyczących funkcjonowania sklepu, itp.
 17. Osoby przekazujące swoje dane osobowe mają prawo do ich kontroli, a w szczególności prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany oraz żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, wykasowania z bazy, a także innych czynności przewidzianych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.
 18. Sprzedawca na swojej stronie internetowej www.biobrain.pl używa narzędzi w postaci ‘ciasteczek’ (tzw. Cookies).
 19. Przeglądając stronę www.biobran.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką Prywatności www.biobrain.pl. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek na twoim komputerze lub innym urządzeniu, na którym przeglądasz stronę, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z odwiedzania naszego sklepu.
 20. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep biobrain.pl jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 21. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 48 godzin od stwierdzenia tego naruszenia. 
 22. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi/Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby firmy THEBRAIN GROUP s.c. i prowadzonego przez nią sklepu BIOBRAIN Whole Foods Shop.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.