Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PRZETARZENIE DANYCH
BIOBRAIN Whole Foods Shop

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa. Więcej szczegółówy dostępnych w zakładce regulamin.

I. Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia sposoby ochrony danych osobowych użytkowników sklepu znajdującego się pod adresem www.biobrain.pl, zwanego dalej „BIOBRAIN.PL”.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników BIOBRAIN.PL jest THEBRAIN s.c. z siedzibą w Warszawie 00-447 | ul. Rozbrat 20/8, posiadająca numer REGON: 142142025 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010213959.

3. Zawartość stron BIOBRAIN.PL stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. W celu korzystania z BIOBRAIN.PL użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do BIOBRAIN.PL może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych. W zależności jednak od rodzaju przeglądarki wygląd BIOBRAIN.PL może się nieznacznie różnić.

5. Administrator oświadcza, że strony BIOBRAIN.PL są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II. Cel zbierania danych

Wszelkie gromadzone dane przetwarzane są w celu umożliwienia użytkownikom dokonywania zakupów poprzez strony BIOBRAIN.PL, w szczególności rejestrowania indywidualnych kont oraz składania zamówień oraz prowadzenia wszelkich procesów reklamacji, zwrotu, wymiany i ostąpienia od umowy.

W zależności od dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem newsletterów i przy wykorzystaniu tradycyjnych metod komunikacji.

III. Prawo dostępu

1. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu, zmiany oraz usunięcia danych osobowych znajdujących się bazie BIOBRAIN.PL

2. BIOBRAIN.PL zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez BIOBRAIN.PL mają bezpośredni dostęp jedynie pracownicy BIOBRAIN.PL.

2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska lub serwisom płatności elektronicznych – w celu należytej realizacji umowy, w szczególności w celu dostawy zamówionego towaru oraz zwrotu należności Klientowi (w przypadku uwzględnionych reklamacji).

4. Dane osobowe użytkowników nie będą, zarówno płatnie jak i bezpłatnie udostępniane osobom i podmiotom trzecim, bez wyraźnej, wyrażonej na piśmie zgody ze strony administratora danych.

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

BIOBRAIN.PL oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż należących do BIOBRAIN.PL, które zostały zamieszczone na stronach BIOBRAIN.PL komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. BIOBRAIN.PL nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których BIOBRAIN.PL przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. BIOBRAIN.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości poszczególnych stron i podstron BIOBRAIN.PL, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do BIOBRAIN.PL oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez BIOBRAIN.PL nie będą naruszać praw użytkownika.

VIII. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres BIOBRAIN.PL: sklep@biobrain.pl

IX. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

POLITYKA COOKIES
BIOBRAIN Whole Foods Shop

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika BIOBRAIN.PL i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych BIOBRAIN.PL. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- Dostosowania zawartości stron internetowych BIOBRAIN.PL do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika BIOBRAIN.PL i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy BIOBRAIN.PL korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- Utrzymanie sesji UżytkownikaBIOBRAIN.PL (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie BIOBRAIN.PL ponownie wpisywać loginu i hasła;

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy BIOBRAIN.PL mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika BIOBRAIN.PL. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych BIOBRAIN.PL.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika BIOBRAIN.PL wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z BIOBRAIN.PL reklamodawców oraz partnerów.