Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować BIOBRAIN Whole Foods Shop | Al. 3-go Maja 7 | 00-401 Warszawa | sklep@biobrain.pl | K: 500-610-331 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy gotowy formularz odstąpienia od umowy, który znajdą Państwo poniżej.

Celem zachowania terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa przed upływem ostatecznego terminu na odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy BIOBRAIN Whole Foods Shop zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odbierzemy osobiście lub wskażemy sposób w jaki można zwrócić do nas zakupione produkty.
Nie poniosą Państwo żadnych kosztów związanych z procedurą odstąpienia od umowy i zwrotu.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Z BIOBRAIN Whole Foods Shop

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

  1. Adresat BIOBRAIN Whole Foods Shop | Al. 3-go Maja 7 | 00-401 Warszawa | sklep@biobrain.pl | K: 500-610-331
  2. Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*/**) | umowy dostawy następujących rzeczy(*/**).
  3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  4. Imię i nazwisko konsumenta
  5. Adres konsumenta
  6. Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  7. Data

* - Niepotrzebne skreślić

** - Wypełnić produkty podlegające odstąpieniu od umowy